La PLATAFORMA MESFORTSJUNTS conseguix que s’aprove per unanimitat el restabliment dels servicis de transport públic a l’Hospital Dr. Moliner de Serra.

El passat dia 10 d’abril de 2018, en la Comissió de Sanitat i Consum en les Corts Valencianes es va acordar per unanimitat la Proposició No de Llei (*PNL) sobre el restabliment de l’autobús de Valéncia a l’Hospital Doctor Moliner de Serra presentada pel grup parlamentari de Ciutadans.

 

 

 

 

L’hospital Doctor Moliner, ubicat en Serra, a 30 km de Valéncia, disponia fins al 2010 un servici d’autobús que partia des de Valéncia capital, passant per l’àrea metropolitana (Burjassot – Godella – Moncada – Bétera) fins a aplegar a l’Hospital Dr. Moliner. A partir de l’any 2010 i com a conseqüència de la crisis econòmica es va retirar el servici regular d’este autobús deixant com a única possibilitat d’accés a l’hospital el coche particular o el metro que aplega fins a Bétera.

La retirada d’este servici ha provocat en estos anys un gran perjuí no només social, sino també un gran impacte en el propi hospital per la falta de pacients que havien deixat d’acodir al mateix.

La Plataforma mesfortsjunts ha estat treballant intensament per a restablir el servici d’este autobús arreplegant mils de firmes i tractant en els diferents grups parlamentaris.

Este esforç realisat per la Plataforma mesfortsjunts ha conseguit l’objectiu marcat en èxit, en la presentació i aprovació per unanimitat en les Corts Valencianes d’una PNL proposta pel grup parlamentari de Ciutadans el passat dimarts dia 10 d’abril.

En esta PNL el grup Ciutadans solicita el restabliment del mencionat servici d’autobús i es reconeix no només la dificultat per a l’accés a l’hospital, sino també la carència de llits d’este tipo de pacients crònics i s’evidencia la voluntat política de tots els grups parlamentaris en Corts Valencianes per a resoldre i solucionar el problema del transport a l’hospital, és dir s’ha impost el sentit comú.

En esta proposta la major part dels pacients que deguen ingressar en l’Hospital Dr. Moliner i que són en la seua majoria persones d’edat alvançada, en pluripatología, dependència funcional, en un percentage important de persones en deterioració cognitiva, podran de nou accedir als servicis de l’Hospital d’una forma més regular, recordar que el citat centre està alluntat de qualsevol núcleu urbà. Per tant a estos pacients i als seus familiars de la ret pública sanitària la plataforma mesfortsjunts ha conseguit acostar-los l’hospital, que se’ls seguixca proporcionant una assistència integral i un adequat soport emocional i familiar; facilitar-los els mijos necessaris per a ubicar a estos pacients en el millor lloc i entorn terapèutic possible i per supost evitar estàncies i ingressos innecessaris en Hospitals d’aguts.

En ple sigle XXI som conscients de l’increment  de les malalties cròniques. La capacitat que tinguen els sistemes per a variar i reorientar el paradigma des d’una atenció puntual, d’aguts i curativa, a una atenció continuada, integral, de crònics i rehabilitadora, serà la clau de l’èxit dels sistemes sanitaris. No fer-ho serà perdre l’enfocament del problema i futures generacions nos demanaran contes d’això.

Des de mesfortsjunts agraïm als socis, amics i colaboradors la seua implicació i el seu esforç, agraïm la solidaritat dels ciutadans que nos varen donar la confiança a través de les seues firmes i en este cas ademés devem agrair als grups parlamentaris de les Corts, especialment al de Ciutadans per haver pres una decisió sensata i necessària per als Valencians.

Una salutació,

Bookmark the permalink.

Comments are closed.