(Español) MesFortsJunts colabora en la Recogida de Juguetes

MesFortsJunts colabora en la Recollida de Joguets que realisa CV Radio.

Porta-nos a la següent direcció aquells joguets dels teus fills, que estiguen bé i ya no necessiten, per a que atres chiquets puguen seguir fruint d’ells.

Ajuda-ns a ajudar.

 

Gràcies per colaborar en nosatros.

#mesfortsjunts

Traumaimplant

Cl Reina Violante, 2 bajo

46015 Valencia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.