¿QUÍ SOM?

La Plataforma  MESFORTSJUNTS és abans de res,  un PROYECTE  SOCIAL VALENCIÀ que naix  en  el propòsit   de  preservar   i  garantisar  els   interessos econòmics   i  socials  de   la nostra Comunitat, realisant i recolzant direrents tipos d’accions, programades des del respecte i la  convicció de conseguir  que siguen  útils per a tots  i cada u  dels  membres de la nostra societat.

MESFORTSJUNTS  és  un MOVIMENT  SOCIAL  que  naix  de l’ilusió,  d’imaginar que  un moviment social és  capaç d’aplegar als  ciutadans, capaç de fer-los eixir  de la seua zona de confort, capaç de defendre  als desprotegits, de donar veu  a els que no la tenen  i visibilitat a les  injustícies socials  que es  mantenen invisibles.  Naix  en  la determinació  de  ser el pont  d’unió    entre  Ciutadans  i  Administració  i eixercir  d’enllaç  entre  diferents colectius. MESFORTSJUNTS  naix en  el desig   i  la determinació  de canviar  la direcció  en la que navega la nostra Comuinitat,  que per uns o  per atres motius, alvança  sense direcció ni rumbo fix. MESFORTSJUNTS  naix  ademés en el propòsit  de  defendre la nostra  cultura, el nostre  patrimoni, els nostres  interessos,  en  definitiva MESFORTSJUNTS naixquem com un ambiciós proyecte que pretén amparar els interessos de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana.

 

MESFORTSJUNTS  és una  forma  de VALENCIANISME  MODERN, un  proyecte global  i  colectiu, PERSONES, no personalismes, EQUIP, no individualitats, CONVICCIÓ, no imposició. Una  marca de  tots i per a tots, NO LLIMITS, NO TABUES, OBERT Al SIGLE XXI, preparats per a conquistar un espai que  se nos resistia… LA FORÇA  DEL POBLE REUNIDA EN UN GRUP.

Comments are closed.