Reunió Oberta

Per la present es convoca reunió oberta de socis i simpatisants, que se celebrarà el pròxim 23 de giner a les 19:30 en el pub Zyon, situat en l’Avinguda Blasco Ibáñez, nº 153 de Valéncia, i en la que tractarem el següent Orde del Dia:

1. Situació de l’Associació.

2. Informació de la participació en CV Radio.

3. Situació de la nova web i rets socials.

4. Estratègia de grup.

5. Pròxims proyectes.

6. Precs i preguntes.

Preguem la vostra assistència.

 

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply